Tutvustus

HAIGLA INFOSÜSTEEM LIISA

 

Infosüsteem LIISA on AS Medisofti poolt väljatöötatud teenuste põhine terviklahendus tervishoiuasutustele, mis tänu oma modulaarsele struktuurile on rakendatav nii suurtes haiglates kui erineva raviprofiiliga väikestes kliinikutes või erapraksistes. Infosüsteemi LIISA kasutajate hulgas on palju nii õendus- ja hooldusteenust kui taastus- ja rehabilitatsiooniteenust osutavaid raviasutusi, nii töötervishoiuasutusi kui väga palju teisi erineva raviprofiiliga keskmisi ja väiksemaid ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi.

 

Infosüsteemis LIISA on täidetud kõik Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt kehtestatud nõuded. Toimub info vahetamine Tervise infosüsteemiga, s.h raviteenuse osutamise digitaalne dokumenteerimine, dokumentide päringud, üleriiklik digiregistratuur jpm ning Eesti Haigekassaga, s.h raviteenuste eest arveldus, kindlustuse päring, digiretsept jpm. Realiseeritud on ühendus Eesti Tervishoiu Pildipangaga ning Dermtest pildivaaturiga.

Infosüsteemi LIISA andmetele juurdepääs on lubatud ainult autoriseeritud kasutajatel. Domeeni sisenemine toimub ID-kaardiga. Kasutajatele lubatud tegevused on määratud rollide ja õiguste süsteemiga. Kõik kasutajate tegevused logitakse.

 

Infosüsteemi LIISA kasutab täna ligi 90 tervishoiuteenust osutavat asutust üle Eesti.

LIISA haigla apteegi programmi kasutavad täna kõik suuremate ja väiksemate haiglate apteegid Eestis.

INFOSÜSTEEMI LIISA FUNKTSIONAALSUS

Ambulatoorne ravi:

 • Registratuur
 • Töö ambulatoorses osakonnas

Statsionaarne ravi:

 • Plaaniline ja erakorraline vastuvõtt;
 • Töö statsionaarses osakonnas, s.h patsientide liikumine ja selle jälgimine;
 • Statsionaarne ravijärjekord.

Nii ambulatoorse kui statsionaarse ravi paketti kuuluvad alati järgmised IS LIISA programmid:

 • Patsientide register
 • Aruandlus ja statistika
 • Raviarveldus
 • Administraator

Nii ambulatoorse kui statsionaarse ravi programmiga on liidestatud IS LIISA programmid ja moodulid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks soetada:

 • Labor
 • Diagnostika
 • Operatsioonid
 • Taastusravi ja rehabilitatsioon
 • Õenduslugu
 • Dieedid
 • Haigla apteek
 • Arhiiv

Ambulatoorse ravi programmiga on liidestatud IS LIISA moodulid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks soetada:

 • Rasedakaart
 • Lapse arengu hindamine
 • Mootorsõidukijuhi e-tõend
 • E-konsultatsioon

Statsionaarse ravi programmiga on liidestatud IS LIISA programmid, mida on võimalik vastavalt asutuse profiilile lisaks soetada:

 • Rasedus-sünnituslugu
 • Vastsündinu arengulugu
 • EMO kaart

liisatugi@medisoft.ee

+372 6595039

Räägu 35a, 13425 Tallinn

Riia 142, 50411 Tartu