Haigla infosüsteem LIISA

LIISA on AS Medisofti poolt väljatöötatud teenuste põhine terviklahendus tervishoiuasutustele, mis tänu oma modulaarsele struktuurile on rakendatav nii suurtes haiglates kui erineva raviprofiiliga väikestes kliinikutes või erapraksistes. LIISA kasutajate hulgas on palju nii õendus- ja hooldusteenust kui taastus- ja rehabilitatsiooniteenust osutavaid raviasutusi, nii töötervishoiuasutusi kui väga palju teisi erineva raviprofiiliga keskmisi ja väiksemaid ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid osutavaid asutusi.

Infosüsteemis LIISA on täidetud kõik Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt kehtestatud nõuded. Toimub info vahetamine Tervise infosüsteemiga, s.h raviteenuse osutamise digitaalne dokumenteerimine, dokumentide päringud, üleriiklik digiregistratuur jpm ning Eesti Haigekassaga, s.h raviteenuste eest arveldus, kindlustuse päring, digiretsept jpm. Realiseeritud on ühendus Eesti Tervishoiu Pildipangaga ning Dermtest pildivaaturiga.

LIISA andmetele juurdepääs on lubatud ainult autoriseeritud kasutajatel. Domeeni sisenemine toimub ID-kaardiga. Kasutajatele lubatud tegevused on määratud rollide ja õiguste süsteemiga. Kõik kasutajate tegevused logitakse.

LIISAt kasutab täna 97 tervishoiuteenust osutavat asutust üle Eesti.

LIISA haigla apteegi programmi kasutavad täna kõik suuremate ja väiksemate haiglate apteegid Eestis.

Meie suuremad koostööpartnerid on:

+372 6595039

liisatugi@medisoft.ee

Räägu 35a, 13425 Tallinn
Riia 142, 50411 Tartu